Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół zawodowych, pod nazwą

Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 12 czerwca 2017 r. do 31 marca 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Innowacyjnej szkoły na rynku pracy” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE